İnşaat  artıklarından  ve  gevşek  malzemelerden  temizlenmiş  merdiven  kovası  kalıp  betonu  teslim  alınır.  Alt  ve  üst  kat  döşeme  kotları  arasındaki  fark  hesap  edilerek,  mevcut  basamak – rıh  sayısına  göre  şantiyeye  getirilmiş  granit  basar  ve  rıh  ölçü  kontrolü  yapılır.  Merdiven  kanadı  birinci  basamak  başlangıç  noktası,  granit  basar – rıh  malzemelerin  üst  katta  ki  döşeme  ile  uyumlu  olması  için  gerekli  hesaplamalar  ile  tespit  edilir. 

Merdiven  kanadının  birinci  ile  son  basamak  kenar  (boşluk  tarafı)  hizalaması,  çırpı   veya  misina  ipi  ile  yapılır.  Yapıştırma  harcı;  ;  0-3  kum  (dere  kumu  tercih  edilir)  ile  portlant  çimento,  en az  300 doz  olacak  şekilde  karıştırılır.  Bu  karışımın  karılması  esnasında  hortumla  yağmurlama  şeklinde  su  verir.  Su  miktarı  öyle  ayarlanmalıdır ki,  bu  kuru  harman  karışım  bir  harç  gibi  olmayacak  ve  nemli  bir  kum-çimento  görünümünde  olmalıdır.  Bu  nemli  karışım,  kürekle  serpildiğinde  kum   gibi  yayılacak  şekilde  ve  avuç  içinde  sıkıldığında  topaklanacak  şekil  almalı  ve  50-60 cm yukarıdan  yere  bırakıldığında  kum  gibi  dağılmalıdır.  Birinci  rıh  ölçüsünde  yerine  monte  edildikten  sonra  oynamaması  ve  konumunu  bozmaması  için  alçı  veya  başka  kimyasal  yapıştırıcılar  ile  yerine  sabitlenir.  Sabitlenmiş  rıhtın  arkasına,  hazırlanmış  kuru  harman  harç  doldurulur  ve  rıh  ile  kuru  harman  harç  arası  mala  ile  “V”  şeklinde  açıklık  kalacak  şekilde  form  verilir.  Hazırlanmış  çimento  şerbeti (Ağırlıkça  bire bir  oranında  (10 kg  su  ile  10-12 kg çimento)  su  ile  çimento  karışımı  karıştırılarak  katı  bir  ayran  kıvamı  oluncaya  kadar  karıştırılır),  rıh  ile  kuru  harman  arasındaki  boşluğa  dökülür  ve  mala  ile  dürtülerek,  rıhtın  arka  yüzeyinin  tamamının  şerbet  ile  temas  etmesini  ve de  kuru  harman  harç  ile  bir  bütünlük  oluşturması  sağlanır.  Basar  yerine  konmadan  önce,  rıhtın  üst  kenar  hizasını  0,5-2 cm  geçene  kadar  doldurulan  kuru  harman  harç  mala  ile  tesviye  edilir  ve  rıh  ile  birleştiği  kenar  yine  “V”  şeklinde  mala  ile  kesilir.  Çimento  şerbeti,  tesviye  edilmiş  kuru  harman  harcın  üzerine  ince  bir  katman  (3-5 mm)  oluşturacak  şekilde  yayılır  ve  daha  sonra  mala  ile  bıçak  kesikleri  olacak  şekilde  muhtelif  yerlerinden  kesilir.  Bunun  üzerine  döşeme  yapılacak  granit  basarı,  kenardaki  istikamet  ipinin  kılavuzluğunda  yerine  konur  ve  plastik  veya  ahşap  tokmak  ile  granitin  üzerinden  vurularak  (çakılarak)  alttaki  kalın  serilmiş  (0,5-2 cm)  kuru  harman  harç  sıkıştırılır.  Bu  çakılarak  sıkıştırma  işlemi,  basar  granit  plakasının  alt  yüzeyinin,  rıhtın  üst  kenarına  oturuncaya  kadar  devam  edilir.  Bu  şekilde  diğer  rıh  ve  basar  grupları,  yerlerine  monte  edilerek  tamamlanır. 

Granit  montajı  tamamlanmış  merdiven  kanadı,  su  ile  ıslatılarak  derzlerden  suyun  alt  katmana  girmesi  sağlanır  ve  en az  bir  gün  kullanılmadan  bırakılır.  Bu  arada  prizini  alan  harç,  gereken  mukavemetini  kazandıktan  sonra,  rıhtın  sabitlenmesi  için  kullanılan  alçı  yapıştırma  parçaları  temizlenir.  Temizlenen  merdiven  basamaklarına macun  uygulaması  yapılır.  Kullanılacak  derz  macunu  su  ile  karıştırılarak  lapa  kıvamında  hazırlanır  ve  ıspatula  ile  rıh  ve  basar  arasındaki  derzler  doldurulur.  Macun  dolgu  işleminden  sonra  parça  bez  ile  macun  artıkları  temizlenir.

About the Author -

Leave A Comment